20170820 Søndre G19-Lillehammer G19-2 2-1 - kensbilder