20111105 J14:Søndre - Jevnaker/lunner - kensbilder